W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Zarządzenia

RSS XML

Lead

Zarządzenia z wcześniejszych lat dostępne w archiwum.

zarządzenie nr: 74/2020
zarządzenie nr 74/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie wznowienia pobierania opłat i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania oraz na terenie miejsc postojowych znajdujących się na terenach stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 73/2020
zarządzenie nr 73/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury „Muzeum Ziemi Krajeńskiej” w Nakle nad Notecią za rok 2019.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 72/2020
zarządzenie nr 72/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” w Nakle nad Notecią za rok 2019.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 71/2020
zarządzenie nr 71/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury „Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego” w Nakle nad Notecią za rok 2019.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 70/2020
zarządzenie nr 70/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia wartości opłaty dla nieruchomości użytkowanych na cele rolnicze bez umowy, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 69/2020
zarządzenie nr 69/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 68/2020
zarządzenie nr 68/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...) w Małocinie, gmina Nakło nad Notecią"
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 67/2020
zarządzenie nr 67/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Nakło nad Notecią za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66/2020
zarządzenie nr 66/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy (...)
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 65/2020
zarządzenie nr 65/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy (...)
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64/2020
zarządzenie nr 64/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 63/2020
zarządzenie nr 63/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zmiany harmonogramu prac Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62/2020
zarządzenie nr 62/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, w sprawie ustalenia czynszu za lokal użytkowy nr 4 przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61/2020
zarządzenie nr 61/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/2020
zarządzenie nr 60/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59/2020
zarządzenie nr 59/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania poszczególnych rodzajów wydatków na realizacje zdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 58/2020
zarządzenie nr 58/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 57/2020
zarządzenie nr 57/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/2020
zarządzenie nr 56/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/2020
zarządzenie nr 55/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/2020
zarządzenie nr 54/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego gminnych dróg wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/2020
zarządzenie nr 53/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/2020
zarządzenie nr 52/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia wartości czynszu dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/2020
zarządzenie nr 51/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2020
zarządzenie nr 50/2020
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zawieszenia opłat i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania oraz na terenie miejsc postojowych znajdujących się na terenach stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
Status obowiązujące