W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

2021

uchwała nr: XLIV/943/2021
uchwała nr XLIV/943/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/942/2021
uchwała nr XLIV/942/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Poziomkowej, Malinowej i Jagodowej w Paterku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/941/2021
uchwała nr XLIV/941/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. poz. 16
uchwała nr: XLIV/940/2021
uchwała nr XLIV/940/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Nakło nad Notecią
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. poz. 15
uchwała nr: XLIV/939/2021
uchwała nr XLIV/939/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Nakło nad Notecią do realizacji Projektu objętego grantem „Rozwój lokalny w naszych rękach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/938/2021
uchwała nr XLIV/938/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Nakło nad Notecią do realizacji Projektu objętego grantem „Czas na zmiany” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/937/2021
uchwała nr XLIV/937/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. poz. 14
uchwała nr: XLIV/936/2021
uchwała nr XLIV/936/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok wraz z Preliminarzem Wydatków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/935/2021
uchwała nr XLIV/935/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/934/2021
uchwała nr XLIV/934/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. poz. 13
uchwała nr: XLIV/933/2021
uchwała nr XLIV/933/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/932/2021
uchwała nr XLIV/932/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 358
uchwała nr: XLIV/931/2021
uchwała nr XLIV/931/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/930/2021
uchwała nr XLIII/930/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6580
uchwała nr: XLII/929/2021
uchwała nr XLII/929/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/928/2021
uchwała nr XLII/928/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/927/2021
uchwała nr XLII/927/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/926/2021
uchwała nr XLII/926/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/925/2021
uchwała nr XLII/925/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gorzeń
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/924/2021
uchwała nr XLII/924/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie przekazania petycji według właściwości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/923/2021
uchwała nr XLII/923/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6165
uchwała nr: XLII/922/2021
uchwała nr XLII/922/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6164
uchwała nr: XLII/921/2021
uchwała nr XLII/921/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022 - 2026"
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6163
uchwała nr: XLII/920/2021
uchwała nr XLII/920/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo stanowiącej część miejscowości Gorzeń, w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych: "Gorzeń" - wieś i "Kaźmierowo" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/919/2021
uchwała nr XLII/919/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym
status uchwały obowiązująca