W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 184/2021
zarządzenie nr 184/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nakle nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 182/2021
zarządzenie nr 182/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 181/2021
zarządzenie nr 181/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 180/2021
zarządzenie nr 180/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 179/2021
zarządzenie nr 179/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Śródmiejskie Centrum targowe w Nakle nad Notecią".
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 178/2021
zarządzenie nr 178/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia ekwiwalentu w formie ryczałtu pieniężnego za pranie i czyszczenie umundurowania służbowego strażników Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 177/2021
zarządzenie nr 177/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat w sprawie przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
zarządzenie nr: 176/2021
zarządzenie nr 176/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
zarządzenie nr: 175/2021
zarządzenie nr 175/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 174/2021
zarządzenie nr 174/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
zmieniające zarządzenie nr 12/2021,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 173/2021
zarządzenie nr 173/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 172/2021
zarządzenie nr 172/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi przeładunku odpadów komunalnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 170/2021
zarządzenie nr 170/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku
zarządzenie nr: 171/2021
zarządzenie nr 171/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zarządzenie nr: 169/2021
zarządzenie nr 169/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo (stanowiącej część miejscowości Gorzeń), w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych: "Gorzeń" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 168/2021
zarządzenie nr 168/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią przeznaczonej do wydzierżawienia i najmu 2021 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 167/2021
zarządzenie nr 167/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
zarządzenie nr: 166/2021
zarządzenie nr 166/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr 165/2021
zarządzenie nr Zarządzenie Nr 165/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
zarządzenie nr: 164/2021
zarządzenie nr 164/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania publicznego pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. ,,Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”
zarządzenie nr: 163/2021
zarządzenie nr 163/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pocztowe w 2022r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 162/2021
zarządzenie nr 162/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 161/2021
zarządzenie nr 161/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOK w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 160/2021
zarządzenie nr 160/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
zarządzenie nr: 159/2021
zarządzenie nr 159/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022