ZZałączniki:

Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statysttycznej liczby uczniów