W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 475 artykułów
zarządzenie nr: 26/2021
zarządzenie nr 26/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. Nr 210/20211 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Nakło nad Notecią
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 27/2021
zarządzenie nr 27/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 25/2021
zarządzenie nr 25/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych
zarządzenie nr: 24/2021
zarządzenie nr 24/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 23/2021
zarządzenie nr 23/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia publicznego przekraczającej progi unijne na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOK w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie.
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 22/2021
zarządzenie nr 22/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią”.
Status Obowiązujące

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Staszica i ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią

zarządzenie nr: 21/2021
zarządzenie nr 21/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią
Status Obowiązujące

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Różanej w Występie

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią (25 lutego 2021 r.)

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wprowadzeniem stanu epidemii, a także zaostrzeniem przepisów ograniczających możliwość organizowania zgromadzeń Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią informuję, iż XXX Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią odbędzie się w zdalnym trybie obradowania....

Terminy posiedzeń komisji przed XXX Sesją Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

Komisja Budżetu i Finansów   Dnia 22.02.2021 r. (poniedziałek) godz. 09.00 - zdalny tryb obradowania Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego  Dnia  22.02.2021 r. (poniedziałek) godz. 13.00 - zdalny tryb obradowania Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej ...

zarządzenie nr: 20/2021
zarządzenie nr 20/2021
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania zespołu w celu dokonania weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku
Status Obowiązujące

Statut

Uchwała Nr XXXIV/496/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece publicznej w Nakle nad Notecią  

Majątek

Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 r . posiada następujące środki ruchome:  -księgozbiór 69 246   woluminów na kwotę 1 201 451,21 zł . -środki trwałe na kwotę 70 165,08 zł.

Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nakło nad Notecią do dnia 15 marca 2021 r.

W  zw. z dużym zainteresowaniem mieszkańców, nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nakło nad Notecią został  przedłużony do dnia 15 marca 2021 r. Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie...

Programy

Autorski program działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią