W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ternie Gminy Nakło nad Notecią


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZASILANYCH PALIWAMI STAŁYMI NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ


Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nakło nad Notecią.


zgodnie z Uchwałą Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

1. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie: od dnia 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.


Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Liczy się kolejność złożonych wniosków.


2. Miejsce składania wniosków: 
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 9 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy, Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią. W przypadku przesyłki pocztowej, decyduje data wpływu do Urzędu.


3. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Nakło nad Notecią.


4. Wysokość przyznanej dotacji wyniesie:


- 1 500 zł w przypadku w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych na kotły opalane paliwami stałymi, które spełniają łącznie warunki:
a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub;
b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U.2017 poz. 1690), 
w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego
- 2 000 zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pomp ciepła lub na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

WAŻNE: Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty:

1. Kopię tytułu prawnego (akt własności, umowa najmu wraz ze zgodą właściciela).


2. W przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy należy przedłożyć decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która obejmuje wewnętrzną instalację gazową, lub potwierdzenie złożenia wniosku o przedmiotową decyzję. 


3. Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację  inwestycji oraz posiadaniu przez nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac.


4. Dotyczy rolników i przedsiębiorców: przedłożyć wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników.

5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie. 

6. Zdjęcie kotła co. przeznaczonego do wymiany.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 13A (tel. 52 386 79 73). 
  
  
  
 
Załączniki

Powiadom znajomego