W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2021 ROKU Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Informujemy, że Gmina Nakło nad Notecią wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją Ogólnopolskiego Programu Finansowania i Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.


1. Termin składania wniosków przez zainteresowanychdo 25 czerwca 2021 r. 
2. Miejsce składania wniosków: 
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 9.
3. Dotacja wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych 
Koszty kwalifikowane są kosztami niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania i zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 
Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Podmioty mogące pozyskać dotację. 
Dofinansowanie na realizację zadań może zostać przyznane każdemu właścicielowi lub posiadaczowi obiektu budowlanego zawierającego azbest zlokalizowanego na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
5. Przebieg zadania w zarysie: 
• składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  przez osoby i podmioty zainteresowane – do dnia 25 czerwca 2021 r. 
• weryfikacja wniosków, oględziny zgłoszonych obiektów w terenie, 
• uzgodnienie terminów realizacji zadania z właścicielami nieruchomości i wykonawcą   zadania,
• podpisanie umów dotacji: pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi, 
• przeprowadzenie zadania przez wykonawcę (orientacyjny termin realizacji zadania:  lipiec– październik 2021 r.
• rozliczenie finansowe i formalne dotacji.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE: 
• formularz wniosku do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną   obiektu do demontażu.
• oświadczenie – zgoda na realizację inwestycji
• kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót organowi architektoniczno-  budowlanemu
• informacja o wyrobach zawierających azbest 
• wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców. 
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców 
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników 
• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie 

WAŻNE:   
Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizwowane pod warunkiem:
• udzielenia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
• nie przekroczenia górnego limitu krajowego pomocy de minimis przyznawanej na podstawie rozporządzenia  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1), w dacie rozliczenia umowy – dotyczy rolników.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks .P. Skargi 7,pod nr telefonu 52 386 79 73

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane