Wybory Prezydenta RP w 2020

Wybory Prezydenta RP w 2020

KOMUNIKAT

W dniu 17 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono w poz. 695 ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. W ustawie tej znalazł się przepis art. [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 10 kwietnia 2020 roku

w spr. podziału Gminy Nakło nad Notecią na obwody głosowania [...]

Postanowienie Nr 41/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 kwietnia 2020 r.

W spr. zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Postanowienie Nr 34/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Nakło nad Notecią z dnia 26 marca 2020 r.

dla pełnomocników komitetów wyborczych w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) w gminie Nakło nad Notecią, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

POSTANOWIENIE Nr 25/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY II z dnia 25 marca 2020 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 marca 2020

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 marca 2020

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 19 lutego 2020

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5.02.2020

w spr. zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

metryczka