Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
  • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Szczegóły: Link

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej - niezbędne dane zawiera wzór: Dostępny do pobrania (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PKW (21 lutego 2014)
Opublikował: Szymon Niemczewski (13 października 2014, 14:59:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708