Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta

OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta. [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ul. Sądowej w Nakle nad Notecią.

OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ul. Sądowej w Nakle nad Notecią. [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nakle nad Notecią

OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nakle nad Notecią położonego po północno-wschodniej stronie ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy Placem Szkolnym, linią kolejową [...]

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie przyjęcia uchwały Nr XIX/444/2012 [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami W dniu 15.02.2012 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - Nakło nad Notecią w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i północnej obwodnicy miasta

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami W dniu 15.02.2012 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniamiW dniu 15.02.2012 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - ul. Bohaterów i ul. Wzgórze Wodociągowe

PROTOKÓŁz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekciemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami   W dniu 13.07.2011 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w [...]

metryczka