zamówienie na:

budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło nad Notecią (dz. nr 136/5)

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów określonych w ustawie PZP
termin składania ofert: 10 maja 2012  12:00
wynik postępowania: zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy 
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Nakle nad Notecią ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło nad Notecią (dz. nr 136/5).


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

pobierz Specyfikację (221kB) pdf

Załączniki:

formularz ofertowy (19kB) word

oświadczenie o spełnieniu warunkół udziału w postępowaniu (17kB) word

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (16kB) word

wzór umowy (158kB) pdf

Akty prawne:

Decyzja Burmistrza MiG o lokalizacji inwestycji celu publicznego (1298kB) pdf

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania:

pobierz ogłoszenie (207kB) pdf

W wyniku niedokonania wyboru wykonawcy, KPWiK ogłasza ponownie przetarg
na budowę przedmiotowej wiaty.
Więcej informacji.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Haberski (17 kwietnia 2012, 13:37:26)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Haberski (1 czerwca 2012, 10:12:26)
Zmieniono: dodano link do nowego ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2122