zamówienie na:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ-Chobielin od km 0+630 do km 1+000”, 2. „Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447”, 3. „Przebudowa drogi na działce numer 88 obręb Olszewka”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.43.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach 
ogłoszenie o zamówieniu (2834kB) pdf

SIWZ (2180kB) pdf

załączniki do SIWZ (67kB) word

PFU (732kB) pdf

załącznik graficzny do PFU (425kB) pdf

----------------------
24.09.2019r.

informacja z sesji otwarcia ofert (377kB) pdf

-----------------------
22.10.2019r.

zawiadomienie o wyborze oferty w cz. 3 (757kB) pdf
-----------------------
28.10.2019r.

zawiadomienie o wyborze oferty w cz. 1 i 2 (835kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Dymel-Kobza
Opublikował: Alicja Dymel-Kobza (16 września 2019, 11:24:51)

Ostatnia zmiana: Alicja Dymel-Kobza (28 października 2019, 12:02:47)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty w cz. 1 i 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258