W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Zarządzenia

RSS XML

Lead

Zarządzenia z wcześniejszych lat dostępne w archiwum.

zarządzenie nr: 90/2022
zarządzenie nr 90/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących przedmiotu zamówienia: kompleksowego wykonania portalu internetowego "www.naklo.pl", który ma stanowić aktualne i kompleksowe źródło informacji o Gminie Nakło nad Notecią w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
zarządzenie nr: 89/2022
zarządzenie nr 89/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022
zarządzenie nr: 88/2022
zarządzenie nr 88/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie wyznaczenia terminu zebrania wyborczego Samorządu Mieszkańców nr 7 w Nakle nad Notecią - uzupełnienie składu zarządu samorządu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 87/2022
zarządzenie nr 87/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 85/2022
zarządzenie nr 85/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania komisji oceniającej ogrody przydomowe, w ramach konkursu na najładniejszy ogród przydomowy w sołectwach: Bielawy, Małocin i Gorzeń
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 86/2022
zarządzenie nr 86/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 84/2022
zarządzenie nr 84/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 239/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 83/2022
zarządzenie nr 83/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 82/2022
zarządzenie nr 82/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022
zarządzenie nr: 81/2022
zarządzenie nr 81/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 80/2022
zarządzenie nr 80/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 79/2022
zarządzenie nr 79/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 78/2022
zarządzenie nr 78/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Nakło nad Notecią za rok 2021, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 77/2022
zarządzenie nr 77/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022
zarządzenie nr: 76/2022
zarządzenie nr 76/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy do miejsca kształcenia, wychowania i opieki
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 75/2022
zarządzenie nr 75/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Noteci przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 74/2022
zarządzenie nr 74/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie czynszu za lokale mieszkalne i socjalne
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 73/2022
zarządzenie nr 73/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. "Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych."
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 72/2022
zarządzenie nr 72/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 71/2022
zarządzenie nr 71/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 70/2022
zarządzenie nr 70/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 68/2022
zarządzenie nr 68/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie powołania zespołu w celu dokonania weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 69/2022
zarządzenie nr 69/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi w Potulicach, gmina Nakło nad Notecią
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 67/2022
zarządzenie nr 67/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie
zarządzenie nr: 66/2022
zarządzenie nr 66/2022
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią