W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (BAK)

Lead

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej: Aleksandra Lutomska
pokój 29, tel. 52 3867-961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad NoteciąDo zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, w tym badanie i ocena działalności jednostek urzędu pod względem:

1) W zakresie kontroli instytucjonalnej: 
badanie i ocena działalności i efektywności organizacji pracy, celowości, gospodarności, rzetelności, legalności,
opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektu harmonogramu kontroli, który może dotyczyć komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych podmiotów realizujących zadania Gminy, a także udzielonych dotacji,
organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem kontroli,
przygotowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
2) W zakresie kontroli zarządczej: 
tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
sporządzanie zbiorczego planu realizacji celów i zadań,
koordynowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
monitorowanie i przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej,
sporządzanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie,
przygotowywanie lub współpraca w tworzeniu projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących kontroli zarządczej.


Audyt Wewnętrzny
pokój 29, tel. 52 3867-961

Joanna Motylewska-Retkowska
Genowefa Nasierowska


Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
 Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:

prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
przygotowywanie rocznego planu audytu;
prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzanie:
a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych;
ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu.