W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WKŚ)

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

e-mail: wks@umig.naklo.pl
            ochrona.srodowiska@umig.naklo.pl

Dyrektor Wydziału:
Anna Nowak
tel. 52 3867 972
e-mail: nowak.anna@umig.naklo.pl
pokój: 13


Ochrona środowiska:
52 3867 973
pokój: 13a


Utrzymanie czystości i porządku, cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej oraz cmentarnictwa wojennego:
52 3867 976
pokój: 13

 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami:
52 3867 975
pokój: 13

 

Ochrona przyrody, zieleni i leśnictwa oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami:
52 3867 974
pokój: 13

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej:

 • prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie,
 • nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z targowiskami, składowiskami odpadów komunalnych oraz szaletami publicznymi,
 • realizacja zadań Gminy związanych z ochroną zwierząt, w tym współpraca ze Strażą Miejską w zakresie opieki i postępowania z bezdomnymi zwierzętami,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w części dotyczącej wydziału.

2. W zakresie ochrony środowiska i zieleni:

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku,
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • prowadzenie spraw w zakresie programów dofinansowania kosztów inwestycji dotyczących ochrony środowiska,
 •  prowadzenie spraw w zakresie planowania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej,
 •  realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 •  wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie,
 •  tworzenie nowych i utrzymywanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień,
 •  realizacja zadań Gminy w zakresie leśnictwa i łowiectwa,
 •  prowadzenie spraw w zakresie sporządzania, raportowania planów i programów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi,
 •  administracja i utrzymanie form ochrony przyrody;

3. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

4. Realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawowych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych; 

5. Realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawowych dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, w szczególności organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi - po powierzeniu przez Wojewodę; 

6. Realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawowych dotyczących  Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 

7. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem właścicielskim w zakresie działalności spółek, których udziałowcem jest Gmina.