W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Referat Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej

Lead

Kasa:
Katarzyna Topolska - Podinspektor ds. obsługi kasowej
Karolina Pozorska - Młodszy referent ds. obsługi kasowej
tel. 52 3867-944

Katarzyna Pierzyńska - Inspektor ds. księgowości wydatków budżetowych
Ewa Mazgaj - Inspektor ds. księgowości wydatków budżetowych
tel. 52 3867-940
biuro nr: 4

Ewa Muszyńska - Inspektor ds. płacowych
tel. 52 3867-939
Magdalena Wojciechowska - Inspektor ds. obsługi bankowej oraz płac
tel. 52 3867-925
biuro nr:15b

Maria Kaminska-Miś - Inspektor ds. księgowości dochodów budżetowych
Katarzyna Kowalska - Inspektor ds. funduszu sołeckiego oraz organizacji pozarządowych
tel. 52 3867-941
Natalia Duchalska - Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej
tel. 52 3867-931
biuro nr: 15

Kamila Król - Inspektor ds. podatku od towarów i usług (VAT) oraz księgowości budżetowej
Katarzyna Pogoda - Inspektor ds. podatku od towarów i usług (VAT)
tel. 52 3867-942
biuro nr: 14

Do zadań Referatu Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej należy w szczególności:
prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy i Urzędu,
prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie ewidencji planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji przychodów i kosztów,
prowadzenie obsługi kasowej i bankowej obrotu gotówkowego i bezgotówkowego Urzędu,
kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
regulowanie zobowiązań poprzez realizację poleceń przelewów i dokonywanie wypłat gotówkowych, rozliczanie kosztów podróży służbowych i zaliczek, 
przekazywanie środków finansowych oraz dotacji dla jednostek organizacyjnych i innych podmiotów,
rozliczanie środków przekazanych na realizację zadań zleconych, dotacji i subwencji pod względem formalnym i rachunkowym,
prowadzenie spraw związanych z wydatkami w zakresie naliczania i sporządzania list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji i wypłat: wynagrodzeń, ekwiwalentów, ryczałtów, diet oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenie i umów o dzieło,
prowadzenie spraw i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
prowadzenie spraw i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) Gminy z Urzędem Skarbowym oraz w ramach centralizacji z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
sprawowanie bieżącego monitoringu finansowego nad realizacją planu dochodów i wydatków Urzędu,
ewidencja i przechowywanie przekazanych depozytów oraz wadium,
prowadzenie planu finansowego budżetu Gminy i Urzędu, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych na podstawie danych ewidencji księgowej oraz transmisja danych w systemie SJO Besti@,
przygotowywanie materiałów i analiz do projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji w zakresie weryfikacji i potwierdzenia stanu sald kont księgowych,
prowadzenie spaw związanych z funduszem sołeckim w zakresie rozliczeń i ewidencji realizacji planu finansowego oraz sprawozdawczości,
naliczanie odpisu oraz prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
kształtowanie i przestrzeganie polityki rachunkowości oraz procedur,
przygotowywanie materiałów i analiz do projektów aktów prawnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie budżetu oraz zasad gospodarki finansowej.