W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Referat Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej

Lead

Kasa:
tel. 52 3867 944

Księgowość:
tel. 52 3867 940
pokój: 4

Płace:
tel. 52 3867 939
tel. 52 3867 925
pokój:15b

Fundusz sołecki oraz organizacje pozarządowe:
tel. 52 3867 941

tel. 52 3867 931
pokój: 15

Do zadań Referatu Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej należy w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy i Urzędu,
 • prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie ewidencji planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji przychodów i kosztów,
 • prowadzenie obsługi kasowej i bankowej obrotu gotówkowego i bezgotówkowego Urzędu,
 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • regulowanie zobowiązań poprzez realizację poleceń przelewów i dokonywanie wypłat gotówkowych, rozliczanie kosztów podróży służbowych i zaliczek, 
 • przekazywanie środków finansowych oraz dotacji dla jednostek organizacyjnych i innych podmiotów,
 • rozliczanie środków przekazanych na realizację zadań zleconych, dotacji i subwencji pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie spraw związanych z wydatkami w zakresie naliczania i sporządzania list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji i wypłat: wynagrodzeń, ekwiwalentów, ryczałtów, diet oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenie i umów o dzieło,
 • prowadzenie spraw i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • prowadzenie spraw i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) Gminy z Urzędem Skarbowym oraz w ramach centralizacji z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
 • sprawowanie bieżącego monitoringu finansowego nad realizacją planu dochodów i wydatków Urzędu,
 • ewidencja i przechowywanie przekazanych depozytów oraz wadium,
 • prowadzenie planu finansowego budżetu Gminy i Urzędu, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych na podstawie danych ewidencji księgowej oraz transmisja danych w systemie SJO Besti@,
 • przygotowywanie materiałów i analiz do projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 • okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji w zakresie weryfikacji i potwierdzenia stanu sald kont księgowych,
 • prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim w zakresie rozliczeń i ewidencji realizacji planu finansowego oraz sprawozdawczości,
 • naliczanie odpisu oraz prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • kształtowanie i przestrzeganie polityki rachunkowości oraz procedur,
 • przygotowywanie materiałów i analiz do projektów aktów prawnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie budżetu oraz zasad gospodarki finansowej.