Brak treści artykułu

Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”
Zestawienie zmian w funduszu jednostki