Brak treści artykułu

Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat jednostki
Informacja dodatkowa
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”
Zestawienie zmian w funduszu jednostki