Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki