Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Formularz ofertowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SWZ po modyfikacji z dnia 16 maja 2022r.
Odpowiedzi na pytania
Informacja o kwocie przeznaczonj na sfinansowanie olej opałowy 2022
Informacja z otwarcia ofert