Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Formularz ofertowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia