Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2022 r.

Rodzaj zadania:

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

pn. „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Nr 164/2021
Oferta