Wybory samorządowe w 2018

Wybory samorządowe w 2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25.10.2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego [...]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25.10.2018 r

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2018 r.

w spr. uznawania za ważne kart do głosowania [...]

Postanowienie nr 224/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie powołania członka do obwodowej komisji wyborczej [...]

Zarządzenie nr 173/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 16 października 2018

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [...]

Postanowienie nr 217/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej [...]

Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych

ds. ustalenia wyników głosowania [...]

Wyciąg z Postanowienia nr 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 1.10.2018 r.

w spr. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło Nakło nad Notecią z dnia 21.09.2018 r.

w spr. podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, [...]

Postanowienie nr 135/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz zwołanie pierwszych posiedzeń tych komisji [...]

Zarządzenie nr 152/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2018

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów do organów jednostek stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała nr LII/1027/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Nakło nad Notecią w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na [...]

Zarządzenie nr 150/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2018

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w spr. podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze. [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w spr. podziału Powiatu Nakielskiego na okręgi wyborcze. [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w spr. podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze. [...]

Uchwała nr XLVII/959/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018

w sprawie podziału gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania. [...]

Uchwała nr XLVI/927/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018

w sprawie podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze. [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.

w spr. podania do wiadomości publicznej liczby radnych w kadencji 2018 - 2023. [...]

metryczka