Referendum ogólnokrajowe w 2015

Referendum ogólnokrajowe w 2015

Zarządzenie nr 182/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach do spraw referendum Nr 2,14,17 i 23, powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 172/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 20 sierpnia 2015

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 sierpnia 2015

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum, do przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r. [...]

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendumNiepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie obwodzie głosowania, 2) lokalach obwodowych komisji do spraw referendum, [...]

Informacja o głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za [...]

Informacja o prawie do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby uprawnione do udziału w referendum, wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie Nakło nad Notecią, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby [...]

Informacja głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. – dopisanie do spisu wyborców

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jej miejsca stałego zamieszkania) lub w [...]

Zarządzenie nr 158/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 4 sierpnia 2015

w sprawie ustanowienia Koordynatora Gminnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 [...]

Informacje kontaktowe

Przewodniczący Zespołu ds. referendum(Pełnomocnik Burmistrza ds. referendum)Roman Bereit- organizacja referendum662 262 29352 386 79 17Zastępca przewodniczącego Zespołu ds. referendumAleksandra Lutomska- komisje obwodowe ds. referendum665 942 [...]

Zarządzenie nr 154/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 lipca 2015

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 lipca 2015 r.

w spr. informacji numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w stałych i odrębnych obwodach głosowania, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb [...]

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

Członkom komisji obwodowych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustalenie wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym, przysługuje zryczałtowana dieta w następującej wysokości:   a) dla przewodniczących [...]

Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 8 lipca 2015

zmieniające Zarządzenie nr 132/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów biorących udział w [...]

Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 lipca 2015

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych ogłoszeń referendalnych i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym [...]

Uchwała nr XI/224/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju (ZPOW-803-21/15) [...]

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (ZPOW-803-16/15) [...]

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (ZPOW-803-15/15) [...]

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (ZPOW-803-14/15) [...]

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym [...]

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia [...]

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (...)

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-7/15 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie [...]

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii [...]

metryczka