Wybory Prezydenta RP w 2015

Wybory Prezydenta RP w 2015

Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 maja 2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1, powołanej w celu przeprowadzania na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 maja 2015

w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 maja 2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 2, powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 19 maja 2015

w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 21 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 19 maja 2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych Nr 21 i 23, powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 maja 2015

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 21, powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., przypomina o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowania [...]

Siedziby Komisji Obwodowych

w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Wykaz telefonów - dyżur 9 - 10 maja 2015 r.

Sekretariat52 386 - 79 - 0152 386 - 79 - 07Wydział Spraw Obywatelskich - spisy wyborców    52 386 - 79 - 2352 386 - 79 - 24Obsługa informatyczna - koordynator – Pan Jacek Zawodniak662-262-292Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów [...]

Zarządzenie nr 99/2015

w sprawie uzupełnienia składów w obwodowych komisjach wyborczych Nr 5 i 12 powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 98/2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych Nr 5, 12 i 18, powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 [...]

Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych nr 6 i 9, powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Harmonogram II etapu szkolenia obwodowych komisji wyborczych

w Gminie Nakło nad Notecią powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2015

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że do dnia 5 maja 2015 roku wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób [...]

Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 20 kwietnia 2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Harmonogram

pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nakło nad Notecią powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

KOMUNIKAT

Przypominamy, że dnia 17 kwietnia 2015 r. (w piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, przez pełnomocników lub osoby upoważnione przez pełnomocników zarejestrowanych Komitetów Wyborczych [...]

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Nakło Nad Notecią z dnia 15 kwietnia 2015 r.

uzupełniające Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Nakło Nad Notecią z dnia 8 kwietnia 2015 r. o obwodach głosowania [...]

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, które są jednocześnie wyznaczone dla celów [...]

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 kwietnia 2015

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Uchwała Nr VII/131/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Obwodowe komisje wyborcze

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmują wyłącznie komitety wyborcze.Aby zgłosić swoja kandydaturę do obwodowej komisji wyborczej należy zgłosić się do pełnomocnika wybranego komitetu wyborczego.Wszelkie [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na [...]

Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 18 lutego 2015

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 lutego 2015

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r.

dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego [...]

metryczka