Wybory samorządowe w 2014

Wybory samorządowe w 2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014 r

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 [...]

Postanowienie nr 412/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz sesji w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. [...]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego [...]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego [...]

Uchwała Nr 20/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 21 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Nakło nad Notecią wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 [...]

Zarządzenie nr 230/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 31 października 2014

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych wg. funkcji

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że do dnia 12 listopada 2014 roku wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób [...]

Uchwała nr 19/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią [...]

Uchwała nr 18/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią [...]

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Nakielskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

w spr. sporządzenia spisów wyborców osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. [...]

Uchwała nr 16/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych. [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2014 r.

o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

HARMONOGRAM

pierwszych spotkań obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nakło nad Notecią powołanych do przeprowadzenia wyborów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Uchwała Nr 15/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia na obszarze gminy Nakło nad Notecią wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 20 października 2014 r.

w spr. wyników losowania składów obwodowych komisji wyborczych. [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r

w sprawie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr XXIV/494/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012 r. w sprawie [...]

Zarządzenie nr 209/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 7 października 2014

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Zarządzenie nr 204/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 października 2014

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Zarządzenie nr 203/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 października 2014

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Obwodowe komisje wyborcze

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmują wyłącznie komitety wyborcze.Aby zgłosić swoja kandydaturę do obwodowej komisji wyborczej należy zgłosić się do pełnomocnika wybranego komitetu wyborczego.Wszelkie [...]

Uchwała nr L/956/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014

w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 12 § 2, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr [...]

Uchwała nr L/955/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 12 § 5,10,11, 12 i 13 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej. [...]

Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie działań związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i zgłoszeń kandydatów na burmistrza [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie składu, siedziby i o pełnionych dyżurach. [...]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.

o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.

o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach. [...]

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie działań związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych. [...]

Postanowienie Nr 377/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych [...]

Informacja Instytutu Pamięci Narodowej

w sprawie udzielania informacji w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego. [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r.

w spr. podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze (...) [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie podziału Powiatu Nakielskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 4 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/472/2012 Rady  Miejskiej w Nakle nad Notecią  z dnia  30 sierpnia 2012 r. w [...]

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż nie prowadzi rekrutacji, ani nie jest organem właściwym do powoływania obwodowych komisji wyborczych.W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. [...]

Państwowa Komisja Wyborcza

Delegatura Krajowego Biura Wyborczegoul. Jagiellońska 3Bydgoszcztel.:052 323-18-22052 323-18-29fax.:052 323-18-40052 323-18-41 [...]

Zarządzenie nr 183/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2014

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego [...]

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego [...]

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:całkowitej niezdolności do pracyniezdolności do [...]

metryczka