Wybory Parlamentarne 2011

Wybory Parlamentarne 2011

Zarządzenie nr 160/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 5 października 2011 roku

zmieniające Zarządzenie nr 132/2011 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. [...]

Zarządzenie nr 143/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 16 września 2011

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. [...]

Zarządzenie nr 140/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 września 2011

zmieniające Zarządzenie nr 132/2011 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. [...]

Zarządzenie nr 139/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 września 2011

w sprawie upoważnienia w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 7 września 2011 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania [...]

Zarządzenie nr 132/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2011

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok. [...]

Harmonogram pierwszych spotkań obwodowych komisji wyborczych

w Gminie Nakło nad Notecią:22 września 2011: Godz. 08.00     -     okw  Nr  1 Godz. 08.45     -     okw  Nr 2 Godz. [...]

Uchwała nr XI/189/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2011

w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Uchwała nr XI/188/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2011

w sprawie zmian w podziale Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania [...]

Zarządzenie nr 122/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 sierpnia 2011

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego [...]

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2011 r. określający skład, siedzibę i terminy dyżurów OKW w Bydgoszczy powołanej w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu [...]

Spis wyborców

Do spisu wyborców w danym obwodzie głosowania mogą dostać dopisani między innymi:wyborca niepełnosprawny - na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie [...]

Rejestr wyborców

Wpisanie do rejestru wyborców.Obywatel polski, stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż [...]

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu i do Senatu na takich samych [...]

Obwodowe Komisje Wyborcze

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają wyłącznie komitety wyborcze. Aby zgłosić swoja kandydaturę do obwodowej komisji wyborczej należy zatem zgłosić się do pełnomocnika wybranego komitetu wyborczego. Do 16 września [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr 115/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Zespołu ds. wykonania zadań wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr 113/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r.

w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na 9 [...]

metryczka