Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+025,04 do km 0+608,94 w Małocinie, gmina Nakło nad Notecią.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 maja 2020  10:00

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z metali
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 29 kwietnia 2020  14:00

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - butelki PET i HDPE
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 20 marca 2020  10:00

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - butelki PET i HDPE
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 14 lutego 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)