zamówienie na:

Badanie bilansu za 2014 rok

zamawiający: Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 października 2014  15:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę  

UWAGA!
Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Ogłoszenie o wyborze oferty: {pobierz} (88kB) pdf

INFORMACJE O FIRMIE:

Informacje o firmie: {pobierz} (1865kB) pdf

Informacje o firmie2: {pobierz} (1092kB) pdf


Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią zaprasza podmioty gospodarcze do składania ofert  na badanie bilansu za rok 2014 w terminie do 6 października 2014 roku.

Ustala się następujące kryteria wyboru:  
-         proponowane wynagrodzenie,
-         znajomość branży w której działa Przedsiębiorstwo,
-         pozycja biegłego rewidenta na rynku usług audytorskich.

Rada Nadzorcza przy wyborze oferty kierować się będzie pozycją biegłego rewidenta      
i znajomością branży oraz ceną.
Oferty należy przesyłać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z napisem “Oferta na badanie bilansu 2014” do 6 października 2014 roku na adres:
Rada Nadzorcza
Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Michała Drzymały 4a

Rada Nadzorcza KPWIK Sp. z o.o.

  


metryczka


Opublikował: Sebastian Przywecki (10 września 2014, 13:55:30)

Ostatnia zmiana: Sebastian Przywecki (3 listopada 2014, 10:37:15)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1860