zamówienie na:

Badanie bilansu za 2013 rok

zamawiający: Rada Nadzorcza KPWIK Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n.d.
wartość: n.d.
termin składania ofert: 31 października 2013  15:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejsza ofertę  
Uwaga!

Rozstrzygnięcie konkursu: Ogłoszenie o wyborze oferty: {pobierz} (328kB) pdf


Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle
nad Notecią zaprasza podmioty gospodarcze do składania ofert na badanie bilansu za rok
2013
w terminie do 31 października 2013 roku.

Ustala się następujące kryteria wyboru:
- proponowane wynagrodzenie,
- znajomość branży w której działa Przedsiębiorstwo,
- pozycja biegłego rewidenta na rynku usług audytorskich.

Rada Nadzorcza przy wyborze oferty kierować się będzie pozycją biegłego rewidenta i znajomością branży w równym stopniu, oraz ceną.

Oferty należy przesyłać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z napisem “Oferta na badanie bilansu 2013” na adres:

Rada Nadzorcza
Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Michała Drzymały 4a


Pytania i odpowiedzi:
1. Rok rozpoczęcia działalności - 1992,
2. Kapitał zakładowy - 33206500 zł,
3. Suma bilansowa za rok obrotowy poprzedzający rok badany - 37796206,17
4. Wynik finansowy za rok obrotowy poprz. rok badany - 171546,23,
5. Liczba zatrudnionych osób - 46,
6. Czy firma jest jednostką powiązaną - 100 % udział Gminy,
7. Czy podmiot jest wielozakładowy? - nie,
8. Miejsce prowadzenia ksiąg - siedziba KPWIK,
9. Czy było badanie za poprzedni okres? - tak,
10. Jaka została wydana opinia? - bez zastrzeżeń.

metryczka


Opublikował: Sebastian Przywecki (25 września 2013, 10:54:23)

Ostatnia zmiana: Sebastian Przywecki (11 grudnia 2013, 15:00:40)
Zmieniono: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2606