zamówienie na:

Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Nakło nad Notecią. Inwestycja obejmie następujące ulice: Strażacka, Jackowskiego, Krzywoustego, Gimnazjalna oraz odcinek Dworcowej od skrzyżowania z ul. Ks. Skargi

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: nie dotyczy
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 25 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
Wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: {pobierz} (18kB) plikWpłynęły pytania dotyczące zapytania na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w miejscowości Nakło nad Notecią – ulice Strażacka, Jackowskiego, Krzywoustego, Gimnazjalna, odcinek Dworcowej od skrzyżowania z ul. ks. Skargi.

1. Czy teren jest objęty obszarem Natura 2ooo?

2. Czy teren jest objety ochroną konserwatora zabytków?

3. Czy będą wystepować przejścia przez tory kolejowe?

4. Czy będą wystepować przejścia pod rzekami, rowami, itp.?

5. W jakich drogach będzie przebiegać inwestycja?

6. Czy w cenie należy uwzględnićnadzory autorskie, jeśli tak to w jakim wymiarze?

7. Co będzie odbiornikiem ścieków z projektowanej kanalizacji?

8. Jaka jest orientacyjna długość kanalizacji grawitacyjnej/tłocznej do zaprojektowania?

9. Jaka jest orientacyjna powierzchnia terenu objęta opracowaniem?

10.Czy zakres projektu obejmuje przyłącza kanalizacji deszczowej dla nieruchomości, jeśli tak to jaka jest orientacyjna ilość przyłączy?

11.Czy w cenie należy kalkulować projekty innych branż?

12.Czy teren jest objety planem zagospodarowania przestrzennego?

 

W odpowiedzi na zadane pytania udzielono odpowiedzi:

Ad.1 Teren objęty zakresem opracowania nie leży w obszarach Natura 2000.

Ad.2 Nie posiadamy informacji czy teren objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

Ad.3 Nie przewiduje się przejść przez tory kolejowe.

Ad.4 Nie przewiduje się przejść pod rzekami, rowami itp.

Ad.5 Inwestycja projektowana jest w ciągu dróg gminnych.

Ad.6 Nie należy uwzględniać nadzorów autorskich.

Ad.7 Odbiornikiem ścieków projektowanej kanalizacji będzie istniejąca kanalizacja.

Ad.8 Przewiduje się jedynie rozwiązanie grawitacyjne, szacowana długość kanalizacji to około 2 km.

Ad.9 Nie dysponujemy na chwilę obecną powierzchnią terenu objętym opracowaniem.

Ad.10 Projekt nie obejmuje przyłączy kanalizacji deszczowej.

Ad.11 Nasze postępowanie dotyczy jedynie branży sanitarnej.

Ad.12 Z danych uzyskanych z miejscowego Urzędu Miasta wynika, że plan zagospodarowania przestrzennego posiada ulica Jackowskiego.

----------

Zarząd KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Not. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Nakło nad Notecią w trybie zapytania o cenę.

SIWZ: {pobierz} (20kB) plik

Formularz ofertowy: {pobierz} (25kB) plik

Oświadczenie1: {pobierz} (18kB) plik

Oświadczenie2: {pobierz} (14kB) plik

Wzór umowy: {pobierz} (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Przywecki (12 lipca 2013, 14:29:29)

Ostatnia zmiana: Sebastian Przywecki (31 lipca 2013, 09:56:19)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2082