zamówienie na:

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą kontenerów.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/3/2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 8 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wybudowaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą kontenerów w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie BZP: {pobierz} (28kB) plik

SIWZ: {pobierz} (177kB) plik


Przedmiar robót: {pobierz} (2087kB) pdf

Odpowiedzi na pytania: {pobierz} (20kB) plik

Wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy: {pobierz} (697kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Przywecki (20 czerwca 2013, 11:15:36)

Ostatnia zmiana: Sebastian Przywecki (12 lipca 2013, 11:48:02)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2700