zamówienie na:

Dostawa kontenerów (pawilonów) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składających się z części socjalnej i roboczej w roku 2013

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2013
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 28 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kontenerów (pawilonów) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składających się z części socjalnej i roboczej w roku 2013", w trybie przetargu nieograniczonego.


SIWZ: {pobierz} (189kB) plik

Ogłoszenie o zamówieniu: {pobierz} (25kB) plik


Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ:

22.05.2013 Odpowiedzi na zadane pytania: {pobierz1} (18kB) plik

23.05.2013 Odpowiedzi za zadane pytania: {pobierz} (21kB) plik


Wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: {pobierz} (1333kB) pdfmetryczka


Opublikował: Sebastian Przywecki (20 maja 2013, 14:04:11)

Ostatnia zmiana: Sebastian Przywecki (29 maja 2013, 14:39:29)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1886