zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C Występ – Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr ewidencyjnym 328 obręb Występ gmina Nakło nad Notecią - zniszczonej wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.08.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią 
ogłoszenie o zamówieniu (937kB) pdf

SIWZ (3753kB) pdf

załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (72kB) word

dokumentacja techniczna

------------------------
18.02.2020r.

odpowiedź na pytanie (269kB) pdf

------------------------
25.02.2020r.

informacja z otwarcia ofert (443kB) pdf

------------------------
28.02.2020r.

zawiadomienie o wyborze oferty (841kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Dymel-Kobza
Opublikował: Alicja Dymel-Kobza (10 lutego 2020, 14:03:37)

Ostatnia zmiana: Alicja Dymel-Kobza (28 lutego 2020, 12:29:25)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 409