zamówienie na:

opracowanie „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla Nakła nad Notecią” w ramach zadania pn.: „Zintegrowane zadania partycypacyjne przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; Priorytet 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.05.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Konsorcjum Wykonawców: 1. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o. Plac Bankowy 2, 00-96 Warszawa – Lider 2. Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o. ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław – Partner 3. MODELAB Bartosz Chuderski Ul. Farna 4, 43-600 Jaworzno – Partner 4. Maciej Mysona Transportation Engineering, ul. Lelewela 9, 58-560 Jelenia Góra – partner  
Ogłoszenie o zamówieniu (8192kB) pdf

SIWZ (821kB) pdf

Załaczniki do SIWZ (121kB) word

załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (121kB) word


----------------------------

odpowiedź na pytanie, modyfikacji SIWZ, zmiana terminu (1478kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (470kB) pdf

----------------------------

modyfikacja SIWZ - druk oświadczenia (1286kB) pdf

----------------------------
18.02.2020r.

informacja z sesji otwarcia ofert (869kB) pdf

--------------------------
16.04.2020r.

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (1441kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Balzer
Opublikował: Małgorzata Balzer (4 lutego 2020, 14:23:11)

Ostatnia zmiana: Alicja Dymel-Kobza (16 kwietnia 2020, 09:56:47)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 920