Łowiectwo

Łowiectwo

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko - pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko - pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii [...]

Informacja o terminie polowania zbiorowego obwodu łowieckiego nr 156 OHZ Szubin

Informacja o terminie polowania zbiorowego obwodu łowieckiego nr 156 OHZ Szubin [...]

Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 14.02.2020 r. wraz z Rozporządzeniem nr 1/2020 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13.02.2020 r. w spr. zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2020 r. wraz z Rozporządzeniem Nr 1/2020 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym [...]

metryczka