Zarządzenia Dyrektora ZOOR

ROK 2020

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. dla pracowników Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-1/2020 r. z dnia 14 stycznia 2020 r. (573kB) pdf

ROK 2019

Zarządzenie Dyrektora ZOOR  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-12/2019 r. z dnia 20 grudnia 2019 r. (823kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 132 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024:2011.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-11/2019 r. z dnia 3 grudnia 2019 r. (625kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-10/2019 r. z dnia 28 listopada 2019 r. (547kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią Nr ZOOR.IK-0110-2/2017 r., z dnia 27 marca 2017r., w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-8/2019 r. z dnia 2 sierpnia 2019 r. (2537kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-7/2019 r. z dnia 2 sierpnia 2019 r. (823kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-5/2019 r. z dnia 1 lipca 2019 r. (552kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o świadczenie socjalne z ZFŚŚ w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji      w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-4/2019 r. z dnia 1 lipca 2019 r. (553kB) pdf
 
Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-3/2019 r. z dnia 1 lipca 2019 r. (834kB) pdf

ROK 2018

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 132 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024:2011.
Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 24 grudnia 2018r. (688kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 8 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 8 października 2018r. (1601kB) pdf

Zarządzenie Dyrektorta ZOOR z dnia 26 września 2018r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2018    w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych     w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 26 września 2018r. (669kB) pdf

Zarządzenie Dyrektorta ZOOR z dnia 19 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Komisji Mieszkaniowej w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 19 września 2018r. (632kB) pdf

Zarządzenie Dyrektorta ZOOR z dnia 19 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 19 września 2018r. (845kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 31 sierpnia 2018r. (792kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Dyrektora Zoor z dnia 23 sierpnia 2018r. (831kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
ZOOR.IK-0110-8/2018 (472kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Organizacji Systemu Ochrony Danych Osobowych i powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-7/2018 (733kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 14.02.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-4/2018 (6153kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 12.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-3/2018 (3773kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 17.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-2/2018 r. (707kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 04.01.2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla pracowników Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią

ROK 2017

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 27.02.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. dla pracowników Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-1/2017 (594kB) pdf

ROK 2016


Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 28.12.2016 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 28.12.2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 147 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024:211

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 4.11.2016r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-5/2016r. (575kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 6.09.2016r. w sprawie Regulaminu obiektu sportowego w Potulicach.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-3/2016r. (2616kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 16.03.2016r. zmieniające w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania scentralizowaną częścią środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświatowych placówek samorządowych prowadzących wspólną działalność w zakresie pożyczek mieszkaniowych w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-1/2016r. (1925kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-2/2016r. (2027kB) pdf

ROK 2015

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 7.01.2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r. dla pracowników ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr 0110-1/2015 (748kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 12.01.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-2/2015 (5605kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-3/2015 (652kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR  z dnia 27.02.2015r. w sprawie wykorzystania własnego pojazdu w podróży służbowej przez dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli Gminy Nakło nad Notecią.
Zarządzenie Nr 0110-5/2015 (1156kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR  z dnia 30.04.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania scentralizowaną częścią środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświatowych placówek samorządowych prowadzących wspólną działalność w zakresie pożyczek mieszkaniowych w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-6/2015 (5347kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 13.05.2015r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej w Zepole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-7/2015r. (936kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 29.09.2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-10/2015r. (4519kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 1.12.2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 152 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024:2011.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-11/2015r. (615kB) pdf

ROK 2014

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 6.06.2014r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia kopii zapasowych.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-4/2014 (2441kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 19.12.2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-8/2014 (1231kB) pdf

ROK 2013


Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 28.01.2013r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr 1/2013 (930kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 12.03.2013r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonania czynności obrony przeciwpożarowej i ewakuacji w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-2/2013 (571kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 21.05.2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom ZOOR w Nakle nad Notecią, zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-4/2013 (2413kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 15.11.2013r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-5/2013 (1858kB) pdf

ROK 2009

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 5.02.2009r. w sprawie napojów, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionego stanowiska pracy.
Zarządzenie Nr 4/2009 (946kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-3/2013 (1038kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-5A/2014 (961kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 24.06.2009r. w sprawie wprowadzenia w ZOOR w Nakle nad Notecią regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
Zarządzenie Nr 8/2009 (4799kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 24.06.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników  w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr 7/2009 (4743kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-1/2012 (5375kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-6/2013 (5315kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-3/2014 (5415kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-8/2015r. (7076kB) pdf

ROK 2008

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 20.03.2008r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania  zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr 3/2008 (2352kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 1.09.2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr 7/2008 (8192kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-8/2013 (572kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 3.11.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w ZOOR w Nakle nad Notecią.
Zarządzenie Nr 9/2008 (5195kB) pdf
Zarządzenie Nr 5/2009 (881kB) pdf
Zarządzenie Nr 4/2010 (670kB) pdf
Zarządzenie Nr 1/2011 (761kB) pdf
Zarządzenie Nr 0110-4/2012 (5425kB) pdf
Zarządzenie Nr 0110-2/2014 (1374kB) pdf

ROK 2005

Zarządzenie Dyrektora ZOOR z dnia 29.07.2005r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o świadczenia socjalne z ZFŚS.
Zarządzenie Nr 5/2005 (471kB) pdf
Zarządzenie Nr 11/2008 (631kB) pdf
Zarządzenie Nr 0110-2/2012 (845kB) pdf
Zarządzenie Nr ZOOR.IK-0110-6/2016r. (819kB) pdfWytworzył: Anna Biniakowska (14 maja 2015)
Opublikował: Paulina Bielec-Siara (14 maja 2015, 12:53:29)
Podmiot udostępniający: Redaktor ZOOR

Ostatnia zmiana: Paulina Bielec-Siara (15 stycznia 2020, 09:32:43)
Zmieniono: dodanie zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2937

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij