Spis wyborców

Do spisu wyborców w danym obwodzie głosowania mogą dostać dopisani między innymi:

wyborca niepełnosprawny - na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć do 25.09.2011 r.

Pobierz: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w lokalu dla niepełnosprawnych (78kB) pdf

wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów - na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć do 4.10.2011 r.

Pobierz: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo (77kB) pdf

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
pokój nr 1 (parter)


Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 7.10.2011 r. (w godz. pracy Urzędu).

Pobierz: Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania (29kB) pdf


Obwody głosowania odrębne

Spis wyborców w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie spisu wyborców, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o których mowa wyżej kierownicy ww. jednostek przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 4.10.2011 r.  W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. Kierownik jednostki, w której utworzono obwód głosowania powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z tut. Urzędu. W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu kierownik tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów tj. do 7.10.2011 r.

Pobierz formularz wykazu wyborców w obwodach odrębnych:
wersja do wydrukowania i wypełnienia ręcznie - plik pdf (93kB) pdf
wersja do wypełnienia na komputerze - plik doc (55kB) word plik odt (13kB) zip

Udostępnianie spisu wyborców

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 18.09. do 1.10.2011 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest udzielona na piśmie.

Pobierz: Wniosek o udostępnieie spisu wyborców (20kB) pdf

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 162 poz. 978).

Wytworzył: UMiG (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (18 sierpnia 2011, 08:48:52)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Haberski (18 sierpnia 2011, 10:06:16)
Zmieniono: Dodano pliki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2864

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij