Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu postanowień oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami

W sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie obejmującym części dz. nr ewid. 163 obręb Polichno, gmina Nakło nad Notecią, powiat Nakielski, województwo Kujawsko-Pomorskie. [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami

W sprawie oraz o wydaniu Postanowienia w dniu 27 czerwca 2016 r. (wpływ: 28.06.2016 r.) przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią znak: ZDP.420.171/16 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami

W sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie obejmującym dz. nr ewid. 135/12 i części dz. nr ewid. 135/9, 135/10 i 135/39 obręb Nakło, gmina [...]

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Karnowo

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 50 o godz. 11.00. Projekt planu do [...]

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Małocin

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 50 o godz. 13.00. Projekt planu do [...]

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Trzeciewnica, Ślesin, Gumnowice, Michalin, Karnowo i Suchary

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 50 o godz. 10.00. Projekt planu do [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami

W sprawie (PI.6733.0016.2013) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym... [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (PI.6733.0019.2013)

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w obrębie Występ: [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstowie

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na:budowie świetlicy wiejskiej na cele kulturalno-oświatowe, spotkań mieszkańców sołectwa Chrząstowo na terenie obejmującym działkę nr 23/2 w obrębie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: przebudowie istniejącej rozdzielni 15kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Nakło” w Nakle nad Notecią w zakresie [...]

Ogłoszenie o przyjęciu uchwały

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i północnej obwodnicy miasta. [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta [...]

metryczka