Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2017 r.

przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
pobierz projekt uchwały (198kB) pdf

powołania  Nakielskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,
pobierz projekt uchwały (336kB) pdf

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na częściach nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nakło n.Not. położonych w obrębie Karnowo, Karnówko, Małocin, Suchary,
pobierz projekt uchwały (3502kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (204kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, 
pobierz projekt uchwały (201kB) pdf
 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (201kB) pdf
 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (205kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
pobierz projekt uchwały (205kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
   pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
   pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
   pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
   pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
   pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
    pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
    pobierz projekt uchwały (214kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
      pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
       pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
        pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
       pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
      pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
     pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
       pobierz projekt uchwały (213kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
       pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
       pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
       pobierz projekt uchwały (212kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
         pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
          pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
          pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
          pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
          pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
           pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
           pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
           pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
            pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
            pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Burmistrza  MiG  w  Nakle   n.Not. umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
             pobierz projekt uchwały (213kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
             pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na  zawarcie  przez  Burmistrza  MiG  w  Nakle  n.Not.  umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
              pobierz porządek obrad (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
               pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez Burmistrza   MiG  w  Nakle n. Not. umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
              pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
             pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Burmistrza  MiG  w  Nakle n. Not. umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
          pobierz projekt uchwały (210kB) pdf

wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Trzeciewnica,
  pobierz projekt uchwały (206kB) pdf
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w miejscowości Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (201kB) pdf

Wytworzył: Józefa Jankowiak (20 stycznia 2017)
Opublikował: Józefa Jankowiak (20 stycznia 2017, 11:34:56)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (23 stycznia 2017, 13:13:01)
Zmieniono: aktualizacja nazw uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij