Obwieszczenie z dnia 3 października 2014 r. znak: WKŚ.6220.17.2014 o wydaniu przez SKO decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważność ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie GKŚ 7625-11/08/2011

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zawiadamia strony postępowania oraz społeczeństwo, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ nadzorczy decyzją z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt. SKO-4220/97/2014 odmówił stwierdzenia nieważność decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 21 czerwca 2011r. znak: GKŚ 7625-11/08/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 4 elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Rozwarzyn”.


Obwieszczenie z dnia 3.10.2014 w spr. WKŚ.6220.17.2014.pdf (230kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (3 października 2014)
Opublikował: Anna Nowak (7 października 2014, 08:35:23)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1197