Zebranie danych nt. potrzeb w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku


Informujemy, że w miesiącu grudniu br. Gmina Nakło nad Notecią  zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem zgromadzonych folii i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędy Gminy Nakło nad Notecią ankiety inwentaryzacyjne o ilościach i rodzajach posiadanych odpadów. Jest to niezbędne, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem, co stanowi wymóg ubiegania się o dofinansowanie przez Gminę.

Złożenie ankiet nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Nakło nad Notecią dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów program nie będzie realizowany.

1. Termin składania ankiet inwentaryzacyjnych przez zainteresowanych –
do 02 grudnia 2019 r.

 
2. Miejsce składania ankiet:

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 13,
tel. (52) 386 79 75 lub (52) 386 79 76


3. Wysokość dofinansowania – 500zł/Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi.

Pozostałe koszty powyżej 500 zł za tonę będą pokrywane przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego.

Rolnicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w programie, zobowiązani będą do:
· zebrania poszczególnych odpadów w sposób selektywny,
· dostarczenia odpadów własnym transportem do miejsca wyznaczonego przez Gminę – PSZOK Rozwarzyn,
· pokrycia pozostałych kosztów przekraczających wysokość dotacji (500zł/Mg) jako wkładu własnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 13 lub pod nr telefonu 52 386 79 75 lub 52 386 79 76
ANKIETA - Plik do pobrania Ankieta inwetaryzacyjna (41kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewelina Szmaglińska (22 listopada 2019)
Opublikował: Ewelina Szmaglińska (22 listopada 2019, 13:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134