Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów
może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem
takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się
w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej
w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Może
on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem
osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca
sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden
dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer
PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie
z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie
do głosowania
. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie
możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału
w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia o prawie do głosowania należy załatwiać:

W Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy ulicy Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 1 (parter)

W godzinach urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do godz. 15.30,
wtorek w godz. 7.30 do godz. 16.30,
piątek w godz. od 7.30 do godz. 14.30.

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie, pod numerami telefonów:
52-386-79-24 lub 52-386-79-20.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (49kB) wordmetryczka


Wytworzył: Magdalena Dankowska (13 września 2019)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (16 września 2019, 08:07:17)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (16 września 2019, 08:11:57)
Zmieniono: tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173