Uchwała nr XV/318/2011Rady Miejskiej w Nakle nad Noteciąz dnia 29 grudnia 2011w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.”g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281)

Uchwała nr XV/318/2011
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.”g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281)


Treść uchwały:
pobierz (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Haberski (10 stycznia 2012, 08:54:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2291