Uchwała nr XV/421/2019Rady Miejskiej w Nakle nad Noteciąz dnia 19 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad NoteciąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, zmiany: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, zmiana z 2019 roku poz. 1903)

Uchwała nr XV/421/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 19 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, zmiany: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, zmiana z 2019 roku poz. 1903)


pobierz uchwałę (2179kB) pdf

pobierz wynik głosowania (23kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Monika Rzeszut (13 stycznia 2020, 11:25:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89