Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 7888)

Przetarg nieograniczony

Informacja z sesji otwarcia ofert


Data: 2020-10-20 13:07:18
Autor: Gracjana Malagowska

Przetarg nieograniczony

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-10-20 10:44:14
Autor: Alicja Dymel-Kobza

Data: 2020-10-20 10:33:51
Autor: Marta Waszkiewicz

Data: 2020-10-20 09:11:41
Autor: Marta Waszkiewicz

Przetarg nieograniczony

modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiana terminu składania ofert zmiana terminu otwarcia ofert dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dodanie informacji o zmianach w SIWZ


Data: 2020-10-19 13:07:47
Autor: Michał Dubkowski

Informacje dodatkowe

dodanie załacznika


Data: 2020-10-19 11:52:36
Autor: Katarzyna Kowalska

Data: 2020-10-16 14:06:07
Autor: Kamila Król

Data: 2020-10-16 11:09:06
Autor: Katarzyna Kowalska

Data: 2020-10-16 10:54:26
Autor: Marta Waszkiewicz

Data: 2020-10-15 14:44:45
Autor: Katarzyna Kowalska

Data: 2020-10-15 14:42:47
Autor: Katarzyna Kowalska

Data: 2020-10-15 14:42:30
Autor: Katarzyna Kowalska

Data: 2020-10-15 14:42:17
Autor: Katarzyna Kowalska

Data: 2020-10-15 14:42:04
Autor: Katarzyna Kowalska

Przetarg nieograniczony

modyfikacja SIWZ


Data: 2020-10-15 11:38:39
Autor: Alicja Dymel-Kobza

Przetarg nieograniczony

informacja z sesji otwarcia ofert


Data: 2020-10-13 11:47:21
Autor: Alicja Dymel-Kobza

Przetarg nieograniczony

Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania.


Data: 2020-10-12 13:02:17
Autor: Michał Dubkowski

Przetarg nieograniczony

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Data: 2020-10-08 15:55:58
Autor: Alicja Dymel-Kobza

Data: 2020-10-08 11:23:30
Autor: Marta Waszkiewicz

Data: 2020-10-07 13:42:36
Autor: Marta Waszkiewicz
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 7888)