Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Przebudowa dróg osiedlowych w Chrząstowie gmina Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę w części 1 i 2 - Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiet z siedzibą w Wolwarku 

zamówienie na:

dla zadań : „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 30 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C”, 2. „Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C”, 3. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę w części 1, 2 i 3 JM Projektowanie Wykonawstwo, Nadzór mgr inż. Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C” Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C” . Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. „Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+255 i od 0+438 do km 0 +916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921 C”. 2. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0 + 820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką nr 246 i z drogą powiatową nr 1926C”. 3. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy 

zamówienie na:

zadanie pod nazwą Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+255 i od 0+438 do km 0 +916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921 C.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu 

zamówienie na:

Usługi pocztowe

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Zamówienie zgodnie z art. 138 o ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.20.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę - Poczta Polska S.A. 

zamówienie na:

modernizację korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 6 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych zadań: „Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” „Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią” „Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę w części 2 - LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz. część 1 i 3 została unieważniona. 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę - Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy B23, C11, C22a

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2019
wartość: art. 132 ust. 1 pkt. 4
termin składania ofert: 31 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Wynik zapytania: ENEA S.A. 

zamówienie na:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0 + 820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką nr 246 i z drogą powiatową nr 1926C

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów selektywnej zbiórki odpadów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 7/2019
wartość: Nie przekracza wartości do 30.000 euro - art. 4 ust. 8
termin składania ofert: 29 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Wynik zapytania: ENEA S.A. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 23 maja 2019  14:00
wynik postępowania: Brak zapytań. 

zamówienie na:

Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz gwarancyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2019
wartość: art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty w załączniku. 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia dla szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku w ramach zadania pn. Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij