Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »zamówienie na:

realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ – Chobielin od km 0+630 do km 1+000”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.39.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2019  08:30
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie 

zamówienie na:

„Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę HikHik.pl Szymon Wachowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

zamówienie na:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią” i „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią”, 2. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90 ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie”, 3. „Przebudowa dróg osiedlowych w Chrząstowie gmina Nakło nad Notecią”, 4. „Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawce w części 1, 2, 3 i 4 JM Projektowanie mgr inż Jacek Marciniak 

zamówienie na:

realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.36.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie 

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90 ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie” Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Przebudowa dróg osiedlowych w Chrząstowie gmina Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę w części 1 i 2 - Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiet z siedzibą w Wolwarku 

zamówienie na:

wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę w cz. 1 i 2 Ogrody Markowe Marek Gollob z siedzibą w Bydgoszczy 

zamówienie na:

Usługa odzysku/utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 sierpnia 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 sierpnia 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

dla zadań: Część I -„Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią”. Część II - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią”. Zadania dofinansowane są ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawców: cz. 1 - konsorcjum ZUK Juliusz, Roman Pilarscy s.c. oraz PW Solo Tomasz Koczyński, cz. 2 - Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. 

zamówienie na:

dla zadań : „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 30 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej Unieważnienie części 3 - Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp 

zamówienie na:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C”, 2. „Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C”, 3. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę w części 1, 2 i 3 JM Projektowanie Wykonawstwo, Nadzór mgr inż. Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z tektury i papieru
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 24 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych zadań: „Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią” „Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią” „Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin – dokumentacja projektowa”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę w części 2 i 3, części 1 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C” Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C” . Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

„Prace ziemne polegające na usunięciu przeszkody terenowej w celu umożliwienia dojazdu do nowo powstałych nieruchomości w Ślesinie”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 lipca 2019  10:15
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij