Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią” „Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią” oraz „Przebudowa ul. Lema w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią” oraz „Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4.2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: firma Robót Drogowych "DROGPOL" Marek Knioła 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią” „Przebudowa ul. Pałacowej w Trzeciewnicy”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - III etap

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.07.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy rur i armatury wod-kan do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3.2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 4 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Bohamet-Armatura Sp. J. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 27 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: MAD RECYKLING POLSKA SP. Z O.O. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 27 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: MAD RECYKLING POLSKA SP. Z O.O. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. „ Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowej i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 2/2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 14 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: firma ZUK Juliusz, Roman Pilarski s.c. 

zamówienie na:

zadanie pn. Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią w formie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.06.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 7 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią – budowa skateparku. Zadanie współfinansowane w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.01.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zaprojektuj i wybuduj dla zadań: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią ” „ Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią” „Przebudowa ul. Lema w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.05.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i maszyn KPWiK Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2018
wartość: nd
termin składania ofert: 19 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: PETRONAK Stanisław i Mirosława Kaczmarek Sp. j. ul. Półwiejska 2, Nakło 

zamówienie na:

Zaprojektuj i wybuduj dla zadań : „Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią ”oraz „Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.04.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zaprojektuj i wybuduj dla zadań: „Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią” oraz „Przebudowa ul. Pałacowej w Trzeciewnicy”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.03.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach

zamawiający: Nakielski Ośrodek Kultury
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: UM/15/2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 12 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią. Zamawiający informuje, że postępowanie jest dofinansowane z programu: Realizacja zadania dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.02.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 29 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900- własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: 700,00 zł brutto
termin składania ofert: 24 stycznia 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd KPWiK Sp. z o.o. wybiera ofertę pana Piotra Balcerzaka z Nakła nad Notecią 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900- własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 12 stycznia 2018  12:00
wynik postępowania: brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij