Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz gwarancyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2019
wartość: art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty w załączniku. 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia dla szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku w ramach zadania pn. Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy rur i armatury wod-kan do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - zakup rur i armatury
nr sprawy: 4/2019
wartość: mniejsza niż kwota określona w ar. 133 ust. 1
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę 

zamówienie na:

Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.09.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z metali, puszki aluminiowe itd.
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019  14:00
wynik postępowania: Brakofert 

zamówienie na:

modernizację dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. Skargi 9 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPZ.271.07.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej Zakład Bud-Mar Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce 

zamówienie na:

dzierżawę niezabudowanej nieruchomości pod uruchomienie kawiarenki letniej

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZID.7226.64.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończony wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2019
wartość: mniejsza niż kwoty określonej w ar. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 25 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1. Wybór najkorzystniejszej oferty: Rafał Szymczak P.H.U z Nakła nad Notecią. Zadanie nr 2. Unieważnienie z powodu znacznego wzrostu zaproponowanej ceny w stosunku do ceny ubiegłorocznej. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.06.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk ul. Gen. Taczaka 5 88-300 Mogilno 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 11 marca 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: MAD RECYCLING POLSKA Sp. z o.o. 

zamówienie na:

dostawę kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego, kruszywa łamanego kamiennego i piasku podsypkowego

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 marca 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. ”Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.01.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2019/Nakło
wartość: art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: PETRONAK Stanisław i Mirosława Kaczmarek Sp. J. z Nakła nad Notecią 

zamówienie na:

usługi społeczne pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania - domu objętych pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
nr sprawy: MGOPS.271.3.2019
wartość: kwota mniejsza niż określona w art 138o ust. 2-4 Pzp
termin składania ofert: 19 lutego 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 16 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: firma MAD RECYCLING POLSKA Sp. z o.o. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij