Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze przetargi »zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1 km, od 0+007,9 do 0+155,7 km, od 0+000 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.57.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzstniejszej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+133,13 km, od 0+0,00 do 0+126,18 km, od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00 km”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.53.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42"

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.54.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 22 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą nowego mini traktorka wraz z osprzętem

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 8/2019
wartość: informacja w załączniku
termin składania ofert: 18 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik zapytania: wybór najkorzystniejszej oferty - ROL INVEST Małgorzata Turostowska 

zamówienie na:

przetarg nieograniczony na Modernizację chodnika polegającą na wykonaniu ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.52.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 13 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.51.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.44.2019
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250,262, 299, 691 w miejscowości Ślesin – IV etap”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.50.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ust. Pzp 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z metali
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 6 listopada 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - opakowania z tektury i papieru
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 28 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę 

zamówienie na:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. M. Drzymały 4a,89-100 Nakło nad Notecią za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020

zamawiający: Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 25 października 2019  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od dnia podpisania umowy do 15.04.2020 r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.49.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 października 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin – IV etap”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.46.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.40.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sceny oraz ekranu w ramach zadania pod nazwą „Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią – Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.42.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 października 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano wykonawcę w cz. 1 i 2 zamówienia 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 2 października 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ-Chobielin od km 0+630 do km 1+000”, 2. „Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447”, 3. „Przebudowa drogi na działce numer 88 obręb Olszewka”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.43.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach 

zamówienie na:

realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ – Chobielin od km 0+630 do km 1+000”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.39.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2019  08:30
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie 

zamówienie na:

„Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę HikHik.pl Szymon Wachowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij