Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 7/2018
wartość: nd
termin składania ofert: 30 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zakończenie podstępowania w sprawie wyboru bez wyboru żadnej oferty. 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią” Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2017
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 maja 2018  08:30
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 maja 2018  08:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: nd
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:15
wynik postępowania: Zakończenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert. 

zamówienie na:

Obsługa kopalni kruszyw naturalnych

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5.2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progowej określonej w art. 133 ust. 1
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Jerzy Walkowiak Wielobranżowa Firma UPH "WALEX" 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią” „Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią” oraz „Przebudowa ul. Lema w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią” oraz „Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4.2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: firma Robót Drogowych "DROGPOL" Marek Knioła 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią” „Przebudowa ul. Pałacowej w Trzeciewnicy”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - III etap

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.07.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy rur i armatury wod-kan do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3.2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 4 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Bohamet-Armatura Sp. J. 

zamówienie na:

Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.08.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 4 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 27 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: MAD RECYKLING POLSKA SP. Z O.O. 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 27 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: MAD RECYKLING POLSKA SP. Z O.O. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. „ Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowej i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 2/2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progów określonych w art. 133 ust 1
termin składania ofert: 14 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: firma ZUK Juliusz, Roman Pilarski s.c. 

zamówienie na:

zadanie pn. Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią w formie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.06.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 7 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią – budowa skateparku. Zadanie współfinansowane w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.01.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij