Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

„Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090328C: od km 0+000 do km 0+820 i od km 0+820 do km 1+400 oraz od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki".

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci / uczniów do szkół podstawowych i Zespołów Szkolno - Przedszkolnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2018/2019

zamawiający: Zakład Robót Publicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZRP/1/2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  09:45
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 19 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstow Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 11 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: MAD RECYCLING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Paterku przy ul. Przemysłowej 1, 89-100 Nakło nad Notecią - Opakowania z papieru i tektury, o kodzie 15 01 01 

zamówienie na:

Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 22 czerwca 2018  14:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. firma WĘGLO-ZŁOM Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy - puszki aluminiowe, mieszanina tworzyw HDPE 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TARO" Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie - opakowania z metali, opakowania wieloateriałowe 

zamówienie na:

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 8/2018
wartość: nd
termin składania ofert: 22 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Usługi Projektowe i Kosztorysowanie w Budowie, os. Chrobrego 13/6, 89-100 Nakło nad Notecią 

zamówienie na:

„Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią" Zamawiający informuje, że postępowanie jest dofinansowane z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Usługi w zakresie konsultacji i szkolenia

zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGOPS.271.09.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 20 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 7/2018
wartość: nd
termin składania ofert: 30 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zakończenie podstępowania w sprawie wyboru bez wyboru żadnej oferty. 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią” Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2017
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 21 maja 2018  08:30
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 17 maja 2018  08:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: nd
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:15
wynik postępowania: Zakończenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert. 

zamówienie na:

Obsługa kopalni kruszyw naturalnych

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5.2018
wartość: nie przekraczająca kwoty progowej określonej w art. 133 ust. 1
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Jerzy Walkowiak Wielobranżowa Firma UPH "WALEX" 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią” „Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią” oraz „Przebudowa ul. Lema w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij