Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 748 w Minikowie, gmina Nakło nad Notecią.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 września 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Uzyskanie przez Zapraszającego od zainteresowanych potencjalnych Wykonawców informacji w zakresie niezbędnym od precyzyjnego zaplanowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
nr sprawy: nd
wartość: nd
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Przyjęto wnioski do dialogu technicznego 

zamówienie na:

przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i bylin na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano wykonawców w cz. I, III, IV, V, unieważniono postępowanie w cz. II 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią” w ramach zadania pn.: „Zintegrowane zadania partycypacyjne przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrany Wykonawca VIA - Projekt Łukasz Chuć z siedzibą w Olsztynie 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i odpadów opakowaniowych rolniczych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOKu w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawców w cz. 3, 5 i 6 postępowanie unieważnione w cz. 1, 2 i 4 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę w cz. 1 - ProjBud Drogownictwo Sp. z o. z siedzibą w Bydgoszczy, w cz. 2 - Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2021, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Krytej Pływalni "Naquarius"

zamawiający: Nakielski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2020/Nakło
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11
termin składania ofert: 3 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+025,04 do km 0+608,94 w Małocinie, gmina Nakło nad Notecią.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadań pn. „Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie” oraz „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę - Zakład Bud - Mar Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C – ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOKu w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę w cz. 5, cz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 zostały unieważnione 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice - Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50 – zniszczonej wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku.”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.09.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Profi - Eko Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu  

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – sięgacza ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Proj-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy 

zamówienie na:

Wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK SP. z o.o. w Nakle Nad Notecią

zamawiający: Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2020
wartość: informacja w załączniku
termin składania ofert: 27 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: Projekt Horyzont Jakub Przybylski 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C Występ – Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr ewidencyjnym 328 obręb Występ gmina Nakło nad Notecią - zniszczonej wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.08.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią 

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP/PN/1/2020/Nakło
wartość: nd
termin składania ofert: 20 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty: "PETRONAK" Stanisław i Mirosława Kaczmarek Spółka jawna 

zamówienie na:

opracowanie „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla Nakła nad Notecią” w ramach zadania pn.: „Zintegrowane zadania partycypacyjne przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; Priorytet 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.05.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Konsorcjum Wykonawców: 1. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o. Plac Bankowy 2, 00-96 Warszawa – Lider 2. Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o. ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław – Partner 3. MODELAB Bartosz Chuderski Ul. Farna 4, 43-600 Jaworzno – Partner 4. Maciej Mysona Transportation Engineering, ul. Lelewela 9, 58-560 Jelenia Góra – partner  

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.03.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: INOPLANT Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Inowrocławiu 

zamówienie na:

usługi społeczne pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania - domu objętych pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGOPS.271.2.2020
wartość: kwota mniejsza niż określona w art 138o ust. 2-4 Pzp
termin składania ofert: 10 lutego 2020  15:15
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »