zamówienie na:

„Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C” Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią 

Ogłoszenie o zamówieniu (946kB) pdf

SIWZ (4074kB) pdf

Przedmiot zamówienia

Zmiana treści SIWZ (140kB) pdf
-----------------------
22.07.2019

informacja z sesji otwarcia ofert (208kB) pdf

-----------------------
12.08.2019r.

zawiadomienie o wyborze oferty (401kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Balzer
Opublikował: Małgorzata Balzer (5 lipca 2019, 10:59:57)

Ostatnia zmiana: Alicja Dymel-Kobza (12 sierpnia 2019, 14:05:27)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396