zamówienie na:

badanie bilansu za 2012 rok

zamawiający: Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: ogłoszenie o naborze ofert
nr sprawy: n. d.
wartość: n. d.
termin składania ofert: 2 listopada 2012  14:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 
Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Nakle nad Notecią zaprasza podmioty gospodarcze do składania ofert na badanie bilansu za rok 2012 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Ustala się następujące kryteria wyboru:
  • proponowane wynagrodzenie,
  • znajomość branży, w której działa Przedsiębiorstwo,
  • pozycja biegłego rewidenta na rynku usług audytorskich.
Rada Nadzorcza przy wyborze oferty kierować się będzie pozycją biegłego rewidenta
i znajomością branży w  równym stopniu, oraz ceną.

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta na badanie bilansu"
na adres:

Rada Nadzorcza
Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Michała Drzymały 4a


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:
pobierz ogłoszenie (18kB) plik

metryczka


Opublikował: Krzysztof Haberski (18 października 2012, 13:40:48)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Haberski (20 listopada 2012, 13:37:44)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2075