zamówienie na:

zaprojektowanie i budowa hali na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5)

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów określonych w art. 132 PZP
termin składania ofert: 9 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą (szczegóły w ogłoszeniu) 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

pobierz Specyfikację (60kB) word (plik nieaktualny - patrz komunikat poniżej)

Załączniki:

 1. formularz ofertowy (20kB) plik
  (plik nieaktualny - patrz komunikat poniżej)

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16kB) plik
  (plik nieaktualny - patrz komunikat poniżej)

 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (12kB) plik
  (plik nieaktualny - patrz komunikat poniżej)

 4. wzór umowy (66kB) word
  (plik nieaktualny - patrz komunikat poniżej)

Akty prawne:

Fragment mapy obrazujący lokalizację inwestycji: pobierz (178kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------


UWAGA!

Zarząd KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Not. informuje, że uległo zmianie nazewnictwo  w dokumentacji SIWZ w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i budowę hali na terenie oczyszczalni ścieków (działka 136/5 w obrębie ewidencyjnym Lubaszcz), a mianowicie słowo „hala” zastępuje się słowami „wiata stalowa”, zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaktualizowane dokumenty:


UWAGA!

Zarząd KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Not. informuje, że uległa zmianie wysokość gwarancji ubezpieczeniowej, określonej we wzorze umowy w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i budowę hali na terenie oczyszczalni ścieków (działka 136/5 w obrębie ewidencyjnym Lubaszcz). Zgodnie z art. 150 PZP wartość "30%" zmienia się na "10%". Aktualny wzór umowy do pobrania poniżej:


--------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

pobierz ogłoszenie (70kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Haberski (20 czerwca 2012, 13:56:15)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Haberski (10 lipca 2012, 18:53:57)
Zmieniono: rozstrzygnięto

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1989